تب‌های اولیه

بسیار خوب
32% (163 رای)
خوب
6% (31 رای)
ضعیف
9% (47 رای)
بسیار ضعیف
53% (275 رای)
تمام آرا: 516