تب‌های اولیه

بسیار خوب
32% (166 رای)
خوب
6% (32 رای)
ضعیف
10% (50 رای)
بسیار ضعیف
53% (278 رای)
تمام آرا: 526