تب‌های اولیه

بسیار خوب
32% (162 رای)
خوب
6% (31 رای)
ضعیف
9% (46 رای)
بسیار ضعیف
53% (274 رای)
تمام آرا: 513