تب‌های اولیه

بسیار خوب
32% (153 رای)
خوب
6% (29 رای)
ضعیف
9% (44 رای)
بسیار ضعیف
52% (245 رای)
تمام آرا: 471