تب‌های اولیه

بسیار خوب
34% (150 رای)
خوب
6% (29 رای)
ضعیف
10% (43 رای)
بسیار ضعیف
50% (225 رای)
تمام آرا: 447