تب‌های اولیه

بسیار خوب
32% (157 رای)
خوب
6% (30 رای)
ضعیف
9% (44 رای)
بسیار ضعیف
52% (253 رای)
تمام آرا: 484