تب‌های اولیه

بسیار خوب
31% (167 رای)
خوب
6% (34 رای)
ضعیف
10% (52 رای)
بسیار ضعیف
53% (283 رای)
تمام آرا: 536