کانال تلگرام رودآور
شهید شاخص سال  95تویسرکان
معرفی شهرستان تویسرکان
آب و هوای تویسرکان
سایت مفتح
شبکه اطلاع رسانی دانا
همدان پرس
صندوق خیریه
صدای دانشجو
همدان ورزش

 

 

ویژه نامه

اقتصادمقاومتی

وبلاگ "رهروان ولایت" نوشت:
وبلاگ «معبر سایبری فندرسک» نوشت:
وبلاگ "ابن تیهان" نوشت:
وبلاگ شهر خوبان نوشت:
وبلاگ "زنان کویر" نوشت:

نظرخواهی

عملکرد دولت را در اجرای اقتصاد مقاومتی در سال جاری چگونه یافتید؟

اخبار شهرستان

ناظران شاهد نابودی یک اثر ملی؛
پس از گذشت سال ها از اهداء قلعه اشتران به میراث فرهنگی؛ هر روز اهالی روستا و مردمانی که از کنار آن می گذرند شاهد خم شدن کمر قلعه هستند، به نوعی که اذعان دارند در حدود 80 درصد از دیوارهای داخلی و بخش قابل توجهی از دیوارهای خارجی آن فروریخته است.
بازنشر؛ خواسته مردم؛ ایجاد ابتکار عملی برای رعایت حقوق شهروندی؛
عدم توجه مسئولان متولی امر به خواسته مردمی در راستای حل مشکلات آنان درباره ترمیم چاله های خیابان ولایت؛ سبب گلایه مندی کسبه و ساکنان این محل شده است، به گونه ای که می گویند: مسئولان برای حرف ما تره ای ام خورد نمی کنند!

اخبار ایران